Winter is coming Book Tag

http://alternative.ga/
Много благодаря на Кая, че ме тагна. Отдавна не бях правила тагове, а този е повече от перфектен за сезона.

1. Сняг. Красиво е и всичко е затрупано с него, но след това започва да се топи. Книга/поредица, която сте харесвали в началото, но по средата сте загубили интерес.

Почти винаги забравям за тази поредица. Може би, защото така и не успах да я прочета. Поредицата, за която говоря е "Дневниците на вампира" на Л.Дж.Смит. Бях леко обсебена от сериала и реших, че трябва да прочета книгите, но след първата книга загубих интерес и просото не продължих поредицата.

2.Снежинка. Нещо красиво и винаги различно. Изберете книга, която се отличава от всички останали книги, които сте чели.

Трудно мога да избера такава книга, но единствената, която изниква в съзнанието ми е "Аз съм пратеникът" на Маркъс Зюсак. За мен тази книга е повече от невероятна, повлия ми по много начини.

3. Снежен човек. Винаги е забавно да направите един със семейството си. Книга, която е подходяща за цялото семейство.

Мисля, че няма да сгреша, ако посоча за отговор поредицата за Хари Потър на Дж.К. Роулинг. Не съм прочела цялата поредица, но от малкото, което съм чела мисля, че на всеки би допаднала.

4. Коледа. Книга, която носи радост и ви е накарала да се стоплите отвътре, когато сте я чели.

Мисля, че най-скоро прочетената ми книга, който ми донесе това чувство е Fangirl на Рейнбоу Роуъл. Тази книга е наситена с любов и наслада.

5. Дядо Коледа. Той носи чудесни подаръци. Желана от вас книга, която искате да получите за Коледа.

Книгите, които искам са прекалено много затова ще се спра само на двама автори, чиито книги бих искала да имам в ръцете си, а именно Нийл Гейман и Патрик Нес. Ако някой иска да ме зарадва за Коледа, може да се обърне към тези двама господа.

6. Целене със снежни топки. Понякога може да боли, ако те ударят. Книга, която ви е накарала да изпитате силна емоция като тага или гняв.

Мислям, че отговора ми на този въпрос е твърде очевиден, но "Вината в нашите звезди" на Джон Грийн. Мисля, че не е нужно да обяснявам защо.

7. Пързаляне. Всички го обичахме, когато бяхме малки. Книга, която сте харесвали когато сте били деца.

Нямам много спомени от детството си, но единствената книга, която си спомням да съм прочела до край и да ми е харесала беше "Принцът и просякът" на Марк Твен.

8. Измръзване. Книга, която ви е разочаровала.

Последното ми разочарование беше "В морските дълбини" на Дженифър Донъли. Тази книга определено не беше за мен.

9. Елен. нещо, което ви е скъпо. Книга, която има сантиментална стойност за вас.

Мисля, че ще се спра на "Списъкът на Шиндлер" на Томас Кинийли.Тази книга е една от любимите на майка ми и винаги ще ми напомня за нея.

***

http://its-a-dark-paradis.tumblr.com/
Huge thanks to Kaya for tagging me. I haven't done tags for so long, and this one is more than perfect for this time of the year.

1.Snow. It is beautiful when it first falls, but then it starts to melt. Choose a book or book series that you loved in the beginning but then, in the middle of it , realised you don't like it any longer.

I always forget about this series. Probably because I haven't read it. The series I am talking about is "The Vampire Diaries" by L.J.Smith. I was pretty obsessed with the TV show and I decided that I should read the books, but after the first book I lost interest and I didn't go on with the series.


2. Snowflake. Something beautiful and always different. Choose a book that stands out, that is different from all the other books you have read.


It's really hard to choose a book for this one, but the only book that pops up in my mind is "I am the messenger" by Markus Zusak.For me this book is more than amazing,it influenced me in so many ways.
3. Snowman. It is always fun to build one with your family. Choose a book that a whole family could read.

I think I won't go wrong if I pick up for this one the Harry Potter series by J.K.Rowling. I haven't read the whole series but by the little I have read I think these are book for everyone.


4. Christmas. Choose a book that made you feel warm inside after reading it.

I think the most recently read book that give me that feeling was Fangirl by Rainbow Rowell. This book is full of love and joy.
5. Santa Claus. He brings wonderful presents. Choose a book that you would like to get for Christmas.

The books I want are way too much so I will give you just the name of two authors, which books I would love to have in my hands, and they are Neil Gaiman and Patrick Ness. If someone wants to make me happy for Christmas, he/she could turn to these two gentlemens.


6. Snow bowling. It can be painful to be hit by snowball. Choose a book that made you feel some strong emotion, like anger or sadness.

I think my answer for this one is too obvious but "The fault in our stars" by John Green. I think I don't have to explain why I chose this one.
7. Sledding. We all loved it when we were younger. Choose a book that you loved when you were a child.

I don't have a lot of memories from my childhood but I remember the only book I have red to the end and really liked it was "The Prince and the Pauper" by Mark Twain.
8. Frostbite. Choose a book that you were really disappointed in.

The last book that disappointed me was "Deep blue" by Jennifer Donnelly. I really think this book wasn't for me.
9. Reindeer. Something that is dear to us. Choose a book that is great sentimental value to you.

I think for this one I will choose "Schindler's list" by Thomas Keneally. This book is one of my mum's favourites and I will always remind me of her.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com