Book review: City of bones by Cassandra Clare

Да. Да, най-накрая прочетох тази книга. Сигурно съм последния човек на Земята, който още не е прочел книгите на Касандра Клеър, но положих старта и все пак по-добре късно отколкото никога.
Ако трябва да бъда честна, това е вторият път, я който чета тази книга. Първият беше неуспешен. Започнах я и стигнах до средата някъде, но след това започнах училище и я зарязах. Но това лято бях силно мотивирана да я прочета и го направих.
Много от вас биха казали, че съм сгрешила като първо съм гледала филма. И ако трябва да бъда честна, благодарение на него разбрах за книгите.
Не бих искала да разкривам много покрай сюжета на книгата, тъй като ако разкрия малко, ще е много. Затова просто ви съветвам да я прочетете. Касандра Клеър е изградила един идеален свят до най-малката подробност. 
Колкото и да искам да ви спестя спойлери, ще кажа няколко думи за някои от героите. За начало, мисля, че всичко се прехласват по Джейс прекалено. За мен той е прекалено нахакан и самоуверен и това меко казано ме дразни. Надявам се в другите книги от поредицата да промени държанието си. За сметка на това, Саймън ми стопли сърцето. Истинско ангелче е той за мен. А Лук. Охх, Лук, той е истински звяр. И под истински имам предвид ИСТИНСКИ. Обожавам го.
Няма как да не спомена plot twist-а. Мисля, че никой не го е очаквал и Клеър много добре изненадва читателя, точно когато най-малко го очаква.
За финал ще кажа, че с радост ще продължа поредицата, която може да намерите тук. А също и пред историята, която се състои в три книги под името Адските устройства, които може да намерите тук.

***

Yes.Yes, I finally read this book. Probably I am the last person on Earth that hasn't read Cassandra Clare's books, but I have set the start. Better late than never.
If I have to be honest I began reading this book for the second time. The first time I fail. I began reading it, get to the middle and then I started school and put it down. But this summer I was really motivated to read it and I did it.
A lot of you would say that I have made a mistake that I first watch the movie.And if I have to be honest if it wasn't for the film I wouldn't know about the books.
I wouldn't like to say much about the plot, because no matter how little I say it will be too much. So I suggest to read it. Cassandra Clare has created perfect world, with all the little details.
Even that I want to not give spoilers, I will say a few words about some characters. For beginning, I thing everyone falls for Jace way too much. For me he is too arrogant and self-confident and that annoys me. I hope in the next books that he will change his behaviour. In comparsion, Simon warms my heart. He is such a sweetheart. And Luke. Ahh, Luke, he is a real beast. And when I am saying he is a real beast I maen he is a real beast. I love him.
There is no way that I can miss the plot twist. I think nobody has expected and Clare surprised the readers, when they at least expected.
In conclusion, I would say that I will continuing the series, which you can find here. And also the prehistory, which include three books under the name of the Infernal Devices series, which you can find here.

3

Bookshelf tour 2015


Наскоро трябваше да преподредя книгите си и реших, че е удачен момент да споделя с вас рафта с прочетените ми съвременни романи. Имам още един горе долу толкова голям рафт с българска литература и една купчинка с книги, които чакат да ги прочета. Ако проявявате интерес мога да ви споделя и колекцията ми с българска литература както и настоящата ми купчинка за четене. Ако искате да чуете мнението ми относно някоя от книгите на рафта, мога да направя ревю на нея. 
А ето и обиколка из рафтовете на Кая и Зин.

***

Lately I reorganized my shelves and I decided it is the perfect time to share with you my shelf with contemporary read books. I also have another shelf nearly the same size as this one on which are my Bulgarian literature and a pile of  "to be read" books. If you are interested in these I can share with you my Bulgarian literature collection and my current to be read pile. If you would like to hear my opinion on some of the books on the shelf I could do a review of them. 
Here are Kaya's and Zin's bookshelf tours. 

 
0

Summer lovin' book tag

Много благодаря на Кая, че ме тагна. Не мислех, че има толкова много лятно-книжни тагове, но нека не се оплаквам, а направо да мина към въпросите.

1. Начало на лятото - избери книга с грабващо първо изречение.

Първото нещо, което ми изскочи в главата беше "Крадецът на книги" на Маркъс Зюсак. Началото на тази книга ми се отпечата в съзнанието, а ето го и него:
"Най-напред цветовете.След това човешките същества.Така обикновено виждам нещата.Или поне така се опитвам.Ето един малък факт: ти ще умреш. "

2. Твърде е горещо навън - избери книга за ден у дома

Щом ще прекарам цял ден вкъщи бих дала шанс на някоя поредица. Може би поредицата за "Адските устройства" на Касандра Клеър би била перфектна а един такъв ден. 

3. Лятно пътешествие - избери книга за из път

Когато пътувам, обичам да взимам по-леки четива с мен. Едно такова подходящо е "Ние, лъжците" на Е.Локхарт.

4. Студен чай - избери книга със студена обстановка

Тук се затрудних малко и най-вероятно ще послъжа малко, но в книгата има моменти развиващи се в студена обстановка, но не през цялото действие. Та книгата, за която говоря е "Изгубеният герой" на Рик Риърдън. Ако сте чели книгата, знаете за кой момент говоря, ако не вземете да я прочетете.

5. Неприятно слънчево изгаряне - изберете книга, която никак не ви е харесала

Последната книга, която не ми допадна особено беше "В морските дълбини" на Дженифър Донъли. Оказа се, че не съм почитателка на морските създания, но все пак написах ревю на книгата, което можете да видите тук.

6. Препоръчайте една от своите любими книги

Наскоро прочетох "Аз съм пратеникът" на Маркъс Зюсак и тотално се влюбих в тази книга. Определено ще остане на челната позиция на фаворитите ми за дълго време. Написах и ревю на книгата, ако искате може да го видите тук.Мислям, че доста закъснях с този таг и вече всичко са го направили, затова ще си спестя тагването. Ако все пак има хора, които не са го направили, давайте, аз ви тагвам.

***

Huge thanks to Kaya for tagging me. I didn't know that there are so much summer book tags, but let stop complaining and go straight to the questions.

1. Start of summer - pick a book with an attention grabbing first sentence

The first thing that came to my mind was "The book thief" by Markus Zusak. The beginning of this book sealed in my mind and here it is the beginning:
"First the colors. Then the humans. That's usually how I see things. Or at least, how I try. Here is a small fact: you are going to die." 

2. Too hot to go out - pick a book fora day in

If I am going to spend the whole day inside I will give chance to some series. Probably the Infernal Devices by Cassandra Clare would be perfect for day like that.

3. Summer road trip - pick a book you's take with you on the road

When I travel I prefer lighter reads. Example for this is "We were liars" by E.Lockhart.

4. Iced tea goodness - pick a book with cold setting

I had a little problems with picking a book for this one and probably I will cheat a little bit. There is part of the book where the surrounding is cold and icy but it is not through the whole book. And the book is "The lost hero" by Rick Riordan. If you have read the book you know what I am talking about if you haven't read it, do it.

5. Nasty sunburn - a book you really disliked

The last book I disliked was "Deep blue" by Jennifer Donnelly. It turned out that I'm not big fan of sea creaturs, but even that I wrote a review of this book, which you can read here.

6. Sizzling read - recommend one of your favorite books

One of my latest reads was "I am the messenger" by Markus Zusak and I totally loved this book. Definitely it will stay on my top favourite books for a long time. I wrote a review of this book, which you can read here if you want.


I think I am a little bit late with this tag and everyone has done it, so that's why I won't tag anybody. Even that, if there is someone who hasn't done it, go ahead I tag you.
0

Book review: Seven letters form Paris by Samantha VerantПървото нещо, което ми грабна в тази книга определено е корицата, която е изключително нежна и вдъхновяваща. Просто се влюбих от пръв поглед. За втори път се влюбих в тази книга, когато разбрах, че е по действителен случай. 
Сладката история на отчаяната американка, която не вижда смисъл в брака си и се развежда със съпруга си, но намира утеха в обятията на френската си любов от преди двадесет години. Историята ми се струваше прекалено нереална, как така, точно когато се развежда със съпруга си, красивият французин, Жан-Люк, се намира в същото положение. Колкото и да е странно, това е пълната истина и определено съдбата има пръст в живота на тези двамата.
Да се свърже с Жан-Люк, Саманта създава блог, който е споменат в книгата. От любопитство реших да проверя и открих блога на писателката. В него има куп интересни факти за живота и с Жан-Люк, за премеждията, през които е преминала, както и спомени и снимки от първата им среща. Можете да разгледате блога и тук.
Самата история е много сладко написана, с много  самоирония и американско чувство за хумор и от време на време някоя френска фраза, която добавя красота и звучност на историята. Към всичко това, мога да добавя, че Веран успяла да опише повече от перфектно културата и историята на Франция. На моменти книгата има вид на пътепис.
Единственият ми проблем с книгата беше, че Жан-Люк е представен прекалено перфектен. Хубавото чувство на любов е носело авторката, когато е пишела романа. Но определено на моменти френският красавец ми идваше прекалено идеален.
Изключително сладка любовна история, която те кара да повярваш, че има чудеса и, че всеки намира любовта и щастието в определен момент.

***

The first thing that grab my attention was the book cover, it's really gentle and inspiring. Love from the first sight. I felt in love for second time  with this book when I saw that it was based on true story.
The sweet story of a disappointed american woman, who doesn't see point in her marriage and get divorce with her husband, but she find comfort in the arms of her french love , which she haven't seen for twenty years. The story was way to unreal to me, how is it possible, when she got divorce with her husband, her french prince, Jean - Luc, was in the same position like her. No matter how strange it sounds, this is the true. Definitely, fate intervene the lives of these two.
To get in touch with Jean-Luc, Samantha created a blog, which is mentioned in the book. I was curious and decided to check that blog and I found the author's blog. There is a bunch of interesting things about here life with  Jean-Luc, the mishaps they've been through , and also memories and photos from their first meeting. You can find the author's blog here .
The actual story is really sweet written, with a lot of irony and american sense of humor and from time to time there are some french words, which add beauty and sonority to the story. To all that  can add that Verant has captured the French culture and history. There are moment when the book is like itinerary.
The only problem I had with this book, was that Jean-Luc was way too perfect. The amazing sense of love was preoccupies the author, while she was writing the book. But definitely there was times when her French prince was way to perfect for me.
Really sweet love story, which make you believe that there are wonders and everyone will find his love and happiness in the right time.

0

Mid-Year book freak out tag

Мисля, че за първи път правя таг, в който реалното съм тагната. Много благодаря на Ели, че ме е тагнала. Този път не се чувствам нахална, че съм решила да направя тага.

1. Най-добрата книга, която си прочела до сега през 2015
"Аз съм пратеникът" на Маркъс Зюсак
2. Най-доброто продължение, което си чела до сега през 2015
Не съм чела продължение на поредици тази година.
3. Новоиздадена книга, която искаш да прочетеш, но все още не си
"Алената кралица" на Виктория Айвярд
4. Най-желани предстоящи издания през втората половина на 2015
Не следя много тези неща, но смятам, че "Алената кралица" на Виктория Айвярд е нещо, което чакам с нетърпение. Книгата излиза на 19 август и издателство Ciela я издава.
5. Най - голямо разочарование
"В морските дълбини" на Дженифър Донъли
6. Най-голяма изненада
"Ние, лъжците" на Е.Локхарт
7. Любим нов автор (с дебютна книга или нов за теб)
Ева Фьолер, авторка на "Гондолата на времето"
8. Нов герой, по когото си падаш
Себастиян от "Гондолата на времето" на Ева Фьолер.
9. Най-нов любим герой
Кат от "Fangirl" на Рейнбоу Роуъл
10. Книга, която те е разплакала
Все още не съм прочела такава тази година.
11. Книга, която те е зарадвала
Дневникът на Ане Франк
12. Любима книга, превърната във филма, който си гледала тази година
Тук се затрудних малко, тъй като не съм гледала много филми, правени по книги тази година. Но се сетих за "Хартиени градове" на Джон Грийн, без значение, че не съм гледала филма още.
13. Любимо ревю, което си написала тази година
Може би това на "Fangirl" на Рейнбоу Роуъл
14. Най-красивата книга, която си купила досега или си получила
"Онова лято" на Лорън Уилинг
15. Кои книги имаш нужда да прочетеш до края на годината
"Елинор и Парк" на Рейнбоу Роуъл, поредицата "Живият хаос" на Патрик Нес и още много други.

Много бих искала да тагна някой, но не съм сигурна, дали има някой, който да не е правил тага. Ако има такива, чувствайте се танати от мен.

***

most beautiful book I've bought this year
I think this is the first time that I'm making a tag in which I'm actually tagged. Huge thanks to Elly for tagging me.This time I'm not feeling impertinent for doing a tag.

1. The best book you have read so far in 2015
"I"m the messenger" by Markus Zusak
2. The best sequel you have read so far in 2015
I haven't read sequels this year.
3. New release, you haven't read yet,  but you want to 
"Red queen" by Victoria Aveyard
4. Most anticipated release for second half of 2015
I'm not really in track with all this new releases, but I think that "Red queen" by Victoria Aveyard is something that I'm looking forward. The release date is August 19 and the publisher is Ciela.
5. Biggest disappointment

"Deep blue" by Jennifer Donnelly

6. Biggest surprise

"We were liars" by E. Lockhart
7. Favourite new author
Eva Voller, the author of "Die magische gondel"
8. Newest fictional crush
Sebastian from "Die magische gindel" by Eva Voller
9. Newest favourite character
Cath from "Fangirl" by Rainbow Rowell
10. Book that made you cry
I haven't read book like that yet 
11. Book that made yoi happy 
Anne Frank's Diary
12. Favourite book to moview adaptation you saw this year
I had a little bit of a problem here, because I haven't seen book to movie adaptation this year. But I choose "Paper towns" by John Green, even that I haven't seen it.
13. Favourite review you've written this year
Probably the one for "Fangirl" by Rainbow Rowell
14. Most beautiful book you've bought so far this year
"That summer" by Lauren Willig
15. What books do you need to read by the end of the year
"Elenor and Park" by Rainbow Rowell, Chaos Walking series by Patric Ness and many more.

I really want to tag someone, but I'm not sure who haven't done the tag. So if you haven't done it, feel free to do it.

0

BookTubeAThone 2015: Updates & Wrap up


Ако искате да разберете какви са били плановете ми за маратона, можете да погледнете този пост преди да прочете този.

Ден 1: Предния ден вече бях започнала една от книгите, които четях за маратона, а именно "Аз съм пратеникът" на Маркъс Зюсак. През първият ден от маратона я довърших и започнах "Ние лъжците" на Е.Локхарт.
Ден 2: Не бях много продуктивна вторият ден от маратона и успях да дочета единственo "Ние лъжците" на Е.Локхарт. Книжката беше малко, но определено мързелувах втория ден.
Ден 3: Започнах "Седем писма от Париж" на Саманта Веран. Успях да прочета само около 60 странички от книгата.
Ден 4: Не бях много продуктивна този ден и успях да прочета още около 40 странички от книгата
Ден 5:Това беше най-лошият ден за мен от целият маратон. Едва успях да прочета 10 страници от "Седем писма от Париж".
Ден 6: Бях малко по-продуктивна и успях да мина средата на книга и стигнах до 160 страница.
Ден:7: Последния ден от маратона успях да довърша "Седем писма от Париж" и се гордея много със себе си.

И обобщението ми за първият Booktubeathon, в който взех участие е следния:
*Прочетени книги: 3 книги
*Прочетени страници: 814 страници
*Проспани часове: + безкрайност
*Ходения на плаж: 3 пъти
*Изпълнени предизвикателства: 4 


Ето още един Wrap up, този на Ева. Тя е била много продуктивна.Също този на Зин, тя тотално е разнищила маратона. И разбира се на моята адашка, Вики, която е свършила страхотна работа.

***

If you want to know what were my plans for the marathon, you can take a look at that post before reading this one.

Day 1: The day before the beginning of the marathon I've started reading "I'm the messenger" by Markus Zusak and by the end of the first day of the marathon I finish it and start reading "We were liars" by E. Lockhart.
Day 2: I wasn't really productive the second day of the marathon. The only thing I did was finishing "We were liars" by E. Lockhart. The book was really short but I was really lazy the second day.
Day 3: I started "Seven letters from Paris" by Samantha Verant. I managed to read only 60 pages of this book.
Day 4: I wasn't really productive that day and I read only 40 pages of the book.
Day 5: That was the worst day of the marathon. I hardly manage to read 10 pages of "Seven letters from Paris".
Day 6:I was a little bit more productive and I manage to get through the half of the book and read till 160 page of the book.
Day 7: The last day of the marathon I managed to finish "Seven letters from Paris" and I'm really proud of myself.

And the conclusion from my first Booktubeathon in which I took part is:
*Read books: 3 books
*Read pages: 814 pages
*Slept hours: + infinity
*Went to the beach: 3 times
*Completed challenges: 4

Here is one more Wrap up, Eva's one. She was really productive. Here it is one more, Zin's one. She totally killed it. And of course my namesake, Vicky, she did really good job.

1

Book review: We were liars by E. Lockhart


Тази книга тотално ми разбърка съзнанието ми. Краят е повече от неочакван и трагичен. Не бих искала да развалям на никой четенето на романа, затова ще си спестя всякаква информация, която може да мине за спойлер.
Историята се върти около една богата американска фамилия. Те притежават частен остров и всяко лято фамилията го прекарва там. Повече не ви трябва да знаете, освен безгрижно лято пълно с копнежи, мечти, любов и пари.
Книгата е изключително леко четиво и е перфектно за лятото. Корицата ми се стори объркваща в началото, но в процеса на четене напълно разбрах посланието и и я намирам за много оригинална.
Определено всички персонажи в книгата са пълни с живот и неповторимост, но определено едно момче с индийски произход на име Гат ми взе душата. Намирам, много прилики между него и мен и го чувствам, някак си като сродна душа.
Нека отбележа и нещо за стила на писане на Локхарт. Има доста интересни детайли, които не бих очаквала от съвременна авторка (няма да казвам нищо, конкретно, сами ще си го откриете).
Моменти от книгата ми напомняха на повестта "Гераците" на родния творец Елин Пелин. Семейните скандали за пари и богатства са в основата и на двете истории. 
За финал, бих казала, че съм със смесени чувства към тази книга. Чувствам се някак изиграна с този финал, който тотално ме разби, но като цяло книгата е интересно четиво.

***

This book really messed with my brain. The ending was more than unexpecting and tragic. I don't want to ruin anybody's reading, so I will try to not give any spoilers.
The story is about a rich American family. They have a privite island and every summer they spend it there. You don't need anything else, except careless summer filled with yearnings, dreams, love and money.
The book is really light read and it's perfect for the summer.The book cover was a little bit confusing in the beginning but while reading the book I understood the message and I find it really original.
All characters in the book are full of life and uniqueness, but one guy with Indian background named Gat took my soul. I found a lot of similarities between he and me, and I feel him like my soul mate.
Let me say something about Lockhart's writing style. There are some really interesting details, which I didn't expect from contemporary author (I won't say more, you will find it by yourself).
Moments from the book remind me of "Geracite" by the Bulgarian author Elin Pelin. The family problems about money and fortune are in the basis of both stories.
For the final, I would say that I have mixed feelings for this book. I feel played with the final of the book, which totally blew my mind.But overall the book is really interesting read.

0

Book review: I am the messenger by Markus Zusak


Официално мога да заявя, че това е новата ми любима книга. Тотално разби представите ми. Накараме да спра да мисля за себе си за секунда и да се огледам и да видя, че живота ми е прекрасен и трябва да спра да се оплаквам и да направя нещо за някой друг. 
Историята се върти около Ед, който е таксиметров шофьор и пълен неудачни. Но един ден получава карта в пощенската си кутия, върху което има инструкции. И така Ед се впуска в куп задачи, опитвайки се да помогне на другите, когато той самият има голяма нужда от помощ.
Това е основното послание на книгата. Карате да оцениш живота си и да не пропиляваш времето си. И не са ти нужни тесте карти, за да започнеш да помагаш на хората и да правиш нещо с живота си.
В сравнение с друг роман на Зюсак, който съм чела - "Крадецът на книги", тази книга е доста по-различна. Авторът все още се придържа към стила си, който може да се познае по кратките, без глаголни изречения и странното чувство за хумор.
Това, което ми хареса много в книгата и определено не срещам във всяка книга е това, че освен развитие на главният герой, авторът е дал такова и на второстепенните герои. Читателя опознава не само Ед, но всички около него.
Принципно, не съм човек, който си вади цитати от книги, но този много ми допадна и исках да го споделя с вас:
"Защо аз?", попитах Бог. Той не каза нищо. Смея се и звездите ме гледат. Хубаво е да си жив.
И като за финал, нека обърна малко внимание на оформлението на книгата. Подходено е с изключителна оригиналност. Книгата има пет части - кари, спатии, пики, купи и жокери, и всяка част има точно 13 глави. Мисля, че сами се досещате какви са те.  

***

Officially this is my new favourite book. It totally blew my mind.It made me stop thinking about myself for a second and look around me and realized that my life is wonderful and I should stop complaining and do something for someone else.
The story is about Ed, who is a taxi driver and a complete failure. But one day Ed got a playing card in his postbox, on which were written instructions. And from that moment Ed start doing a bunch of tasks, trying to help others, when he is the one who need the help.
In comparison with other Zusak's book that I've read - "The book thief" this is a little bit different. The author is still sticks to his style of writing, which can be recognized by the short sentences without a verb and his strange sense of humor.
The thing that I really like about this book and something that I can't find in many book, is that I feel close with the side characters as much as I feel with the main. The reader get to know not only Ed, but everyone around him.
Generally, I'm not the type of person who write down quotes from books, but this one I really like I just wanted to share it with you:
"Why me?", I asked God. God says nothing. I laugh and the stars watch. It's good to be alive.
And for the final, let's pay some attention to the structure of the book. It's approach with extreme originality. The book has five parts - diamonds, stale, spades, hearts and joker and every part has 13 chapters. I think you already know what are they.

1

Travel essentials


Лятото е перфектното за пътувания. И като човек, който не пропуска възможност да попътува, реших да споделя с вас нещата без, които не може да мине едно мое пътуване. Споделете, кои са вашите.


1. Фотоапарат

От скоро си създадох този навик, да нося камера със себе си, навсякъде. От излизане с приятели до пътувания и почивки. Заснех много моменти, които не бих, ако не мъкнех камерата навсякъде. 

2. Книга

Зависи колко е дълго пътуването, нося книга със себе си. В повечето случай съчетавам книгата с музика и пътуването мина много бързо.

3. Слънчеви очила

Независимо от сезона нося слънчеви очила със себе си. Не са предпазват от слънцето, но и винаги мога да ги сложа и да дремна по пътя. 

4. Дъвки

Ако като мен обичате да похапвате докато пътувате, определено пакетче дъвки, няма да са ви излишни. А и ако пътувате със самолет е хубаво да дъвчете нещо при излитане. 

5. Балсам за устни

Сухите и напукани устни не са любими на никой. Малко балсам за устни винаги оправя положението. Моят е на Nivea с ванилия и макадамия и съм страшно доволна от него. Оставя устните вкусни и меки.

6. Телефон/ MP3 плейър + слушалки

Мисля, че няма човек, който да не слуша музика докато пътува. Ако има, то значи не е опитал. Съчетанието на хубава музика и дълъг път е просто идеално. Тук може да чуете моят летен плайлист.

***

Summer is the perfect time for travelling. And like a person who doesn't miss any chance to travel, I decided to share with you my travel essentials. Share what are yours.

1. Camera

I recently got this habit to bring camera with me, everywhere. From going out with friends to trips and holidays. I capture a lot of moments which I wouldn't I haven't bring my camera everywhere.

2. Book

Depends how long is the trip I bring a book with me. Most of the time I listen to music while reading and the trip goes really fast.

3. Sunglasses

Independently from the season I care sunglasses with me. They not only protect you from the sun but you always can put them on and take a nap.

4.Gums

If you like eating while travelling just like me, you will need a packet of gums. And if you travel by plane, it's good to chew something while the plane take off.

5. Lip balm

Nobody likes dry and cracked lips. A little bit of lip balm always can fix that . Mine is by Nivea with vanilla and macadamia and I really love it. It makes your lips tasty and soft.

6. Phone/ MP3 player + headphones

I thiink there isn't a person who is not listening to music while travelling. If there are, they haven't tried. Music plus long trip is the perfect combination. Here you can listen to my summer playlist.

0

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com