Book review: That Summer by Lauren Willig


Подходих към тази книга малко необичайно. Винаги чета гърба на книгата, преди да я започна, но с тази не го направих. Реших, че ако чета книгата без да знам нищо за нея, ще изпитам по-голямо удоволствие и ще и се насладя повече. И се оказах права. Бях въодушевена от всеки един нов персонаж в романа, от всеки поглед на героите и очаквах всичко от просто една усмивка.
В основата на историята стои една къща. Звучи доста просто, нали? Но се оказва, че тази къща крие тайни от миналото, които се разкриват в настоящето. Двете истории са преплетени до съвършенство и факти и събития от едната се появяват в другата. Миналото е описано с таква детайлност и прецизност. Авторката се е постарала да пресъздаде идеалната картина на Лондон от XX век. 
Освен тайни, пламенна любов и произведения на изкуството в книгата можем да се докоснем до взаимоотношенията между баща и дъщеря. Един баща, който таи години наред мъката си и най-сетне събира смелост да излее душата си пред дъщеря си. Специално внимание искам да обърна на всички романтични/еротични сцени. Бяха написани с такава нежност и страст. Просто перфектни.
Нещо, което много харесах в тази книга е главната героиня, Джулия. Чувствах се изключително близка с нея, нещо, което не бях срещала в книга от доста време.
Като за финал, нека обърнем внимание на корицата, която без спор е просто впечатляваща. Издателство СофтПрес са свършили невероятна работа с нея.
Като цяло книгата е едно много леко четиво, което те отнася ту в миналото, ту те връща в настоящето и те кара да мечтаеш.

***

I approached this book a little unusual. I always read the synopsis on the back first, before I go into the actual book. I decided that if I read the book whithout knowing anything about it I would be more impressed by it and I would feel more satisfaction. And I was right. I was intrigued by every new character in the book, every look they give each other and I expect everything form a little smile.
The base of the story is one house. It sounds simple, isn't it? But it turns out that this house keep secrets from the past, which get revealed in the present. The two strories intertwine perfectly and facts and events from one of the stories appear in the other one. The past is discribe with such a details and precision. The author give her best to create a perfect view of London from XX century.
Besides secrets, ardent love and masterpieces in this book we can also find a relationship between father and his daughter. One father who keep his grief and finally open himsеlf in front of his daughter. Special attention I would like to pay to the romantic/erotic scenes. They are written with such a tenderness and passion. Totally perfect.
Something I really like about this book is the main character, Julia. I felt really close to her, something that I haven't seen in book for quite a long time.
And in the end, let pay some attention to the book cover, which is on point. Publishing house SoftPress did amazing work with it.
In conclusion, the book is really light read, which take you back in time, then take you back in the present and make you dream.
0

BookTubeAThon 2015: My TBR


За първа година събрах смелост да се включа в ежегодния маратон по четене. Ако не сте чували какво е маратон по четене хвърлете едно око на този пост, който направих по-рано тази година. 
Основната идея на маратона е да се прочетат възможно най-много книги за периода от една седмица. Тази година маратона ще се проведе от 3 до 9 август. И за да не бъде чак толкова скучно четенето, организаторите му са създали няколко предизвикателства, към които може да се придържате:1. Прочети книга със синьо на корицата


2. Прочети книга на автор, който има същата първа буква на фамилното име като твоята


3. Прочети нечия любима книга


4. Прочети последната книга, която си придобил


5. Прочети книга без да я оставяш


6. Прочети книга, която наистина искаш да прочетеш


7. Прочети седем книги


Ето и книгите, които смятам да прочета по време на маратона и как смятам да покрия предизвикателствата:1. "Седем писма от Париж" на Саманта Веран


2. "Ние, лъжците" на  Е. Локхарт


3. "Ангел с часовников механизъм" на Касандра Клеър


4. "Ние, лъжците" на Е.Локхарт


5. "Град от кости" на  Касандра Клеър


6. " Аз съм пратеникът" на Маркас Зюсак


Вие ще се включите ли в маратона? Ако да, споделете, какво смятате да прочетете и дали ще се включите в някое от предизвикателствата.
Успех на всички, които ще се включат. Вече видях, няколко поста относно маратона, ако искате да прочете други такива постове, погледнете блоговете на Stormy Garden, books attack и books99
П.П. Според моите скромни изчисления трябва да прочета 1648 страници през този маратон.

***


For first time this year I gathered the courage to take part in the annual readathon. If you haven't heard what is readathon, take a look at this post, which I made earlier this year.
The main idea of the marathon is to read as much as possible for a week. This year the marathon will be 3rd - 9th August. And to bring some fun to all this reading the organizators create a few challanges, which you can try to accomplish:
1. Read a book with blue on the cover


2. Read a book by an author who shares the same first letter of your name


3. Read someone else's favourite book


4. Read the last book you acquired


5. Finish a book without letting go of it


6. Read a book you really want to read


7. Read seven books


These are the books I'm planning to read during the readathon and how I'm going to complied the challenges:

1. "Seven letters from Paris" by Samantha Verant


2. "We were liars" by E. Lockhart


3. "Clockwork angle" by Cassandra Clare


4. "We were liars" by E. Lockhart


5. "City of bones" by Cassandra Clare


6. "I am the messenger" by Markus ZusakAre you going to take part in the readathon? If the answer is yes, share what you are going to read and are you going to accomplish any of the challenges.
Good luck to everyone who is participating. I've already read some post about the marathon so if you want you can check Stormy Garden, books attack and books99 blogs.
P.S. According to my simple calculations I should read 1648 pages during the readathon.
.
3

Summer playlist

Не знам за вас, но аз не мога да издържам без музика, особено лятото. Тогава е трудно да не ме видите със слушалки или надула музиката на макс (ако ситуацията го позволява). Поради тази причина реших да споделя с вас някои от най-слушаните и заразяващи тракове, които озвучават моето лято. Споделете, кои са вашите. Може да разширя плайлиста си.

***

I don't know about you but I can't without music, especially in the summer. It's hard to find me without headphones on or blow out music out of my speakers (if the situation permits).Because of this reason I decided to share with you the most listening tracks, which sound my summer. Share which are yours favourite tracks for the summer. Probably I could add so to my playlist.


0

The summer book tag

Последния таг, който направих се оказа много успешен и е един от най-четените ми постове, затова реших отново да направя таг, на който попаднах в блога на Ели - Reading is my super power.  Надявам се да ви хареса и всеки, който все още не го е направил да се чувства тагнат от мен.

***

The last tag that I did, turns to be really successful and one of the most popular post on the blog. So I decided to do another tag, which I saw over Eli's blog - Reading is my super power. Hope you like it and everyone who hasn't done the tag, feel free to do it.

1. Намери книга, която те кара да мислиш за лятото/ Find a book, which make yoi think about summer - "Онова лято" от Лорън Уилиг/ "That summer" by Lauren Willig
2. Коя книга прави деня ви по-хубав?/ Which book makes your day better? - "Първият гроб отдясно" от Даринда Джоунс/ "First grave on the right" by Darynda Jones 3. Намери жълта книжна корица/ Find a book with yellow cover - "Предимствата да бъдеш аутсайдер" от Стивън Чбоски/ "The perks of being a wallflower" by Stephen Chbosky4. Кое е твоето любимо лятно четиво за плажа?/ Which is your favourite read for the beach? 
5. Коя книга изпълнена с екшън те накара да тичаш за сладолед?/ Which book filled with action make go for ice cream? - "Чуждо влияние" от Джил Хатауей/ "Impostor" by Jill Hathaway
6. Като то слънчево изгаряне, коя книга те остави с болезнен край?/ Like sun burn, which book leave you broken in the end? - "Крадецът на книги" от Маркъс Зюсак/ "The book thief" by Markus Zusak7. Като залез, коя книга те остави с красив край?/ Like the sunset, which book leaves you with a beautiful ending? - "Гондолата на времето" от Ева Фьолер/ "Die Magische Gondel" by Eva Voller8.  Коя книжна корица ти напомня за залеза?/ Which book cover remind you of the sunset? - "Морето на чудовищата" на Рик Риърдън/ "Sea of monsters" by Rick Riordan9. Коя е поредицата, която се надяваш да прочетеш това лято?/ Which series do you want to read this summer? - Поредицата "Адски устройства" на Касандра Клеър/ The Infernal Devices series by Cassandra Clare

0

Book review: Deep Blue by Jennifer Donnelly


Първата книга, която прочетох от Дженифър Донъли беше "Революция" и определено останах без дъх след нея. Но не мога да кажа същото за "В морските дълбини". 
Основата на историята е около Серафина, която е принцеса-русалка и е на път да се сгоди. Но годежа е провален от нападение и Сера се впуска из морските дълбини търсейки отговори на въпроси, които я мъчат и криейки се от врага. 
Началото на книгата е много сладко, с всички приготовления около годежа и любовната история, която е разказана. Но през по-голяма част от историята губех интерес. Най-интересни се оказаха последните десетина глави. Или поне за мен. Определено това четиво не беше за мен, но всеки любител на морските истории с русалки ще я обикне.
Тематиката на тази книга е доста обвързана с митологията и с куп легенди за морски чудовища и създания. Не бих казала, че съм голяма почитателка на такива романи. Също не бих продължила с поредицата. Но определено бих се възползвала от лятната промоция на издателството Егмонт и книжарници Хеликон. Промоцията е валидна до 25 юли, така че побързайте. 
Няма как да не спомена, че корицата на книгата е просто възхитителна.По-красива не съм виждала, а и е толкова морска. Перфектна за лятото. 

***

The first book that I've read by Jennifer Donnelly was "Revolution" and it totally took my breath. But I couldn't say the same for "Deep blue".
The story is going around Serafina who is a princess-mermaid and is going to get engaged. But the engagement is ruined by an attack and Sera is going into the deep blue looking for answers to questions, which torture her and hiding from the enemy.
The beginning of the book is adorable, with all the arragements around the engagement and the love story, which is told. But through the most story I lost my interest. The most interesting was the last ten chapters. Or at least for me. Definitely this book wasn't for me, but everyone who loves mermaid stories will love it.
The team of this book is really bound with mythology and a lot of legents about sea monsters and creaturs. I wouldn't say that I'm huge fan of this kind of stories. Also I don't think I will continue with the series. But definitely I will take advantage of the summer promotion of publishing house Egmont and bookstores Helikon. The promotion is till 25th of July, so hurry up.
No way not to mention that the cover is just gorgeus. I haven't seen more beautiful cover and it brings the sea vibes. Perfect for the summer.
0

Book review: Die Magische Gondel by Eva Voller
Може малко да се учудите от заглавието, тъй като е на немски, но реших да запазя оригиналното заглавие. Книгата е писана от германка с доста развито въображение. Мога да кажа, че това е първата книга писана от немски автор, която чета и съм изключително впечатлена. 
Друго нещо, което ме грабна и то още веднага е корицата. Мисля, че всички ще се съгласите с мен, че тази корица заслужава награда. Девойката на нея е прекрасна и създава едно ренесансово чувство, което те пренася във времето, както прави книгата. 
Нека кажа, че в началото бях леко разочарована, тъй като сюжета на книгата малко ми напомняше на този на "Революция" на Дженифър Донъли, но се оказа, че двете книги имат съвсем различно послание. 
Основата на историята е около пътуването във времето (както сами сте се досетили). Главната героиня, Ана, смята, че е станала грешка, когато е попаднала в XV век в древна Венеция. Но се оказва, че нейното попадане хич не е случайно. Тя играе важна роля в развитието на събитията, които могат да доведат до разрушаване на настоящето и света, в който живеем.
Авторката е ненадмината в описанията. Буквално се пренесох в ренесансовата епоха. Тя е изпипала всичко до най-малкият детайл. Всяка една подробност от ежедневието на един венецианец е пренесена в романа.
Книгата е пълна с исторически събития и факти, които придават автентичност на историята. Освен историческият аспект в това уж изглеждащо леко четиво, може да открием и политически аспект на събитията. 
Трябва да предупредя, че книгата е пълна с plot twists. Както всички върви нормално и смяташ, че нещата ще се оправят, някой от някъде проваля всички. Определено тази книга, не може да те остави да спиш спокойно.
Ще завърша с това, че книгата е част от трилогия. Но бих казала, че първата част от поредицата има много завършен вид и би минала за самостоятелно издание. Останалите книги от поредицата все още не са преведени, но съм сигурна, че скоро ще бъдат. Издателство Ибис със сигурност ще сподели това на фейсбук страницата си. Така че, бих посъветвала всеки да даде шанс на тази книжка и да я прочете. Не би съжалявал. 

***


You can find it strange that the title is in German, but I decided to keep the original title of the book.The book is written by a German woman, who is really imaginative. I would say that this is the first book that I've read written by a German author and I am really impressed.
Another thing that really impressed me is the cover. I think we all would agree that this book cover deserve an award. The girl on it is so beautiful and make you feel that you are in the Renaissance, the book itself do the same.
Let me say that in the beginning I was a little bit disappoited, because the plot reminds me of "Revolution" by Jennifer Donnelly. But it turned out that the two books have totally different message.
The story is based on time travelling (how you already know). The main character, Ana, thinks that she being in XV age in ancient Venetia should be a mistake. But it turns out that she hasn't been there by chance. She takes important part in events, which could destroy the present and the world we live in.
The author is unbeatable with the dеscriptions. I literally was in the Renaissance era. She has elaborated every detail. Every little thing about a day in ancient Venetia is in the book.
The book if full of historical events and facts, which make the story even more authentic. In addition to the historical aspect this little book has a political side too.
I should warn you that this book is full of plot twists.In one moment everything is alright and you think that the things are getting better, but then someone came and ruin everything. Definitely this book won't let you sleep.
I will end this post with this that the book is part of trilogy. But I would say that the first book has really complete look and can be a standalone. The other books in the series aren't translated into Bulgarian yet, but soon they will be. Publishing house Ibis won't miss the chance to announce this on their facebook page. So I would suggest this book to everyone. You wouldn't regret it.

0

Favourite youtubers: Booktubers

PeruseProject


Рейган е сродната ми душа по четене. Или поне аз така я намирам. Интересите ни към книги са едно към едно и просто никога няма да ми омръзне да я гледам. Тя е голяма почитателка на историческите романи, по точно тези за Втората световна война. Винаги, когато искам да чета нещо историческо се обръщам към нейният канал.

***

Regan is my reading soul mate. Or at least I think so. Our interest for books are the same and I'll never get bored to watch her. She is huge fan of historical novels, especially this for the Second World War. Anytime I want to read something historical I ture to her channel.

abookutopia


Саша живее в Чикаго - градът, къде е заснет Дивиргенти. Открих я в YouTube покрай нейното преживяване на снимачната площадка на Дивиргенти. Тя е участвала във филма и споделя много интересни истории в канала си. Освен Дивиргенти, Саша обожава и много други YA поредици и книги.

***

Sasha is living in Chicago - the city where the Divergent movie was filmed. I found her over YouTube around her experience on the set of the Divergent movie. She was taking part in the movie and she shared some really interesting stories in her channel. Besides from Divergent, Sasha loves other YA series and books.

Little book owl

Кат е австралийка и има подобен вкус за книги като Саша. Това, което ме привлече в нейният канал е косата и. Знам звучи изключително глупаво, но това е причината поради, която започнах да следя канала и. Тя е може би единствения човек, който взема участие във всички readathon (ако не знаете какво е това, може да погледнете този пост ).

***

Cath is from Australia and has similar tast for books like Sasha. The one thing that intrigue in her channel was her hair. I know it sounds ridiculous, but this is the reason I subscribe for her channel. She is probably the only person who takes part in every readathon (if you don't know what is this check out this post).

jessethereader


Момчетата в тази сфера на YouTube не са много, но се намират. Джеси е пример за това. Като всяко момче, той чете фентъзи и фантастика. Нещо, което ме привлече към неговият канал това са комиксите. За разлика от други booktubers той отделя голямо внимание на тях. Жалко, че няма много от тях преведени.

***

The guys in this part of YouTube are not much, but you can still find some. Jesse is one example for that. Like every boy he reads fantasy and sci-fi. The thing that interested me in his channel are the comics. Unlike the other booktubers he gives special place to comics in his channel. Unfortunatly, most of them aren't trasleted into Bulgarian.

Ariel Bissett 


За разлика от повечето booktubers Ариел има много видео дискусии на канала си. Обожавам да слушам нейните малки речи относно литературата, а и не само нея. Гордо мога да заявя, че благодарение на нея открих Джордж Оруел и сега не мога да се откъсна от неговите книги. Благодаря ти Арел, че ми открехна вратата към света на Джордж Оруел.

***

Unlike other booktubers Ariel has a lot of video discissions over her channel. I love listening to her little speeches about literature and not only. Proudly I can say that thanks to her I discover George Orwell and now I can't put his books down. Thank you Ariel for opening me the door of the George Orwell's world.

BenjaminoftomesБенджамин е друг индивид от мъжки пол, който намира своето място сред моите любимци в booktube. Той е британец и обожавам да слушам акцента му, но това не е единствената причина да следя канала му. Той дава много добри предложения за книги, които се предполага да ти харесат, ако ти е харесала дадена книга. Също мога да твърдя, че той е експерт по всичко свързано с вещици. Ако си допадат романи с вещици определено разгледайте канала му.

***

Benjamin is another male who finds his place over my favourite booktubers. He is British and I love listening to his accent, but this is not the only reason I subscribe for his channel.He gives really good suggestion for a book if you have liked another particular book. Also I can claim that is is an expert when it comes to witches. If you like books with witches, check his channel.

Pictures:Tumblr
1

Trip: Marmaris, Turkey

Турският Слънчев бряг. Така е наричан Мармарис от много български туристи. Основно ученици, абитуриенти. Като повечето завършващи индивиди и аз не пропуснах възможността да посетя това местенце в нашата съседка. Но определено открих много повече красота в него от колкото само нощен живот. Е, не казва, че и той не беше забавен, но определено се забавлявах много и през светлата част на деня. Мармарис е едно прекрасно местенце с уникална природа. Може да се уверите сами, като надникнете в някои от кадрите, които заснех през престоя си там. Наслаждавайте се!

***

The Turkish Sunny beach. This is how most of Bulgarian tourist called Marmaris. Mostly students who are graduating. Like most of the graduating people I also didn't miss the chance to visit the place. But definitely I found more beauty not only in the night life. I can't say that I didn't enjoy the night life, but I found a lot of amazing places in the light part of the day. Marmaris is one amazing place with unique nature. You can check that by taking a look at some of the pictures I took there. Enjoy!0

Book review: Fangirl by Rainbow Rowell


Най-сетне прочетох и тази книга. Имам я от близо 8 месеца, през които тя ме гледа от рафта и ми напомня, че още не съм я прочела. Но ето и това стана и определено съм много доволна, че го направих.
Всички, които са чели Рейнбоу Роуъл казват, че нейните книги са просто уникални. Трябваше да проверя до каква степен това твърдение е вярно. И да, вярно е !!!
Нека започна с това, че до сега не съм чела нищо за близначки. Бях много развълнувана от това, че историята е за момичета близначки и то еднояйчно.
Друго специално внимание, което искам да обърна е на фенфикшъните. Основата на историята е в тях. Главната ни героиня Кат е обсебена от романите за Саймън Сноу, който в последствие разбрах, че е еквивалент на Хари Потър. Сноу също е магьосник и учи в специално училище, но останалите герои малко се разминават с тези от Хари Потър. Но това е без значение, защото авторката си е изградила нейни истории. Хубавото на тази книга е, че се докосваш до две истории. Освен главната история за Кат можеш да разбереш много и за историята на Саймън Сноу.
Като човек, който е писал фенфикшън (не се гордея с това), мога да кажа, че книгата много добре представя типичният живот на един автор на такава история. В началото си мислиш, че е забавно и, че го правиш за развлечение, но с времето се превръща в задължение и всички те притискат да довършиш историята. Нашата героиня, Кат, сама притиска себе си с крайни срокове и тотално изпада в света на Саймън Сноу. В края на книгата, смятам, че тя е преодоляла тази своя мания и е излязла в реалният свят. 
Голям принос за преодоляването на Саймън Сноу треската има Леви. Ахх, Леви, той е просто прекрасен. Бих казала един от любимите ми герои. Той е страшно мили и добър и постоянно усмихнат. Има моменти, в които искаш да го убиеш, но след това той прави нещо ужасно сладко и просто искаш да го разцелуваш ( няма да издавам спойлери). 
Единственият недостатък на книгата, за мен беше финалът. Има още толкова неща, които искам да разбера за героите, но авторката прекратява романа в момент, в който дори не го очакваш.
Прочетох книгата на английски и се почувствах много доволна от себе си, тъй като нямах почти никакви проблеми с четенето. За тези, които не се чувстват толкова смели да прочетат книгата на английски, съм сигурна, че издателство "Егмонт" ще преведе книгата, а премиерната дата е 21 ноември. Ако искате все пак да прочете нещо на Рейнбоу Роуъл още сега, което да е вече преведено препоръчвам "Елинор и Парк", не съм я чела, но ако всички хубави неща, за книгата са верни както тези за "Фенгърл", то задължително я прочетете.

***

I finally read this book. I've had it for about 8 months during which it was looking at me from the shelf and reminded me that I still haven't read it. But it happened and I'm really happy from the fact I did it.
Everyone who has read Rainbow Rowell said that her books were amazing. I should check to what extent this statement is true. And yes, it's true !!!
Let me start  with this that I have never read something about twins. I was really excited by the fact that the story is about twin girls and identical twins to be more specific.
Special attention, I want to pay to the fanfiction side of the book. They are in the base of the story. The main character, Cath,  is obsessed with the Simon Snow  series, which eventually turned to be equivalent of Harry Potter series. Snow as Potter is wizard and he is studying in a special school, but the other charectars are not like the one in the Harry Potter series. But this doesn't matter, because the author made her own world. The good thing about that book is that you can feel two stories. In addition to the main story about Cath, you can read a lot about the Simon Snow story.
As a person, who have written fanfiction ( I'm not proud of that fact) , I can say that the book shows really well a typical day in a life of a fanfiction author. In the beginning, you think it will be fun and you will do it just for entertainment, but with the time it become a duty and everyone is pushing you to finish the story. Our character, Cath, puts herself deadlines and is fully into Simon Snow's world. In the end of the book, I think, she overcome her mania and become part of the real world.
A big contribution to overcome the Simon Snow fever has Levi. Ahh, Levi, he is just wonderful. I would say one of my favourite characters. He is really nice and sweet and he is always smiling. There were moments when you want to kill him but then he did something really kind and you just want to kiss him (I won't give spoilers).
The only disadvantage of the book, for me was the ending. There are so many other things that I want to know, but the author ended the book in moment that you aren't even expected.
I read the book in English and I feel so proud of me, because I have really little trouble with reading. For those who aren't feeling brave enough to read the book in English, I'm sure Egmont Bulgaria is going to translate the book and the date of publishing is 21 November. But if you want to read something by Rainbow Rowell now, I recommend "Eleanor and Park". I haven't read it, but if all good things that people are saying are true how they were true about "Fangirl", you should read it.


0

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com