Book: Love in the time of Global Warming by Francesca Lia Block


Преди доста време получих тази книга за ревю от издателство "Екслибрис", за което съм им страшно благодарна, но винаги отбягвах да започна книгата. Не знам какво беше това, което ме караше все да отлагаме четенето и, но наскоро бях на дълъг път и реших, че това е най-подходящия момент да започна книгата. Тя  е изключително малка и ми отне точно един път за да я прочета.
Първото нещо, което ще грабне всеки е корицата. Няма по-красива от нея. Определено съм виждала много прекрасни корици, но при тази книга, не е само до корицата, а като цяло оформлението на книгата. Главен елемент е пеперудата. В началото много се чудих защо точно тя е в основата на цялото графично оформление, но с навлизането в историята разбрах, че пеперудите са много важни за главната героиня, Пен.
Като човек, който е голям любител на гръцката митология, бих много очарована да видя как авторката е обвързала старите митове и легенди за богове и герои с така съвременната история за апокалипсис породен от научни експерименти. 
Самото начало на книгата страшно много обърква читателя, или поне мен. Авторката има изключително рязък стил на писане и много често съм поставена пред дилемата дали реално нещо се е случило в книгата или това е изключително странна метафора, който аз не мога да разбера.
Действието е изключително динамично. Героинята пътува постоянно и винаги намира нови и нови спътници. Всеки от тях е изключителен по свой начин и допринася за цялостта на историята. Нещо, което срещам за първи път в книга беше така наречените LGBT тема. Самата главна героиня имаше съмнения в сексуалността си, но този проблем някак избледняваше на фона на цялата картина. 
За финал мога да кажа, че съм страшно очарована от тази книга. Авторката е придала един лек оптимизъм на тази тъжна картинка, който поражда в читателя надежда. Финалът на книгата е достатъчно завършен, но авторката създава втора книга "Островът на изобилната любов", която скоро се надявам да имам в ръцете си, защото искам да продължа тази история. 

***

A long time ago I received this book for review from Exlibris publishing house, for which I am so thankful to them, but I always postpone reading it. I don't know what it was that put me off reading it but lately I was on a long trip and I decided that that was the perfect time for reading this book. The book is really short so it took me one sitting to read it.
The first thing that grab my eye was the cover. There is no other book cover like this. I have seen a lot of gorgeous book covers but with this book it is not only about the cover but the whole book layout. The main element in the design of the book is butterfly. In the beginning I was thinking a lot why the butterflies are in the main content, but in the time reading the book I understood why the butterflies are so important to the main character, Pen.
As a person, who loves greece mythology I would say that I was really delighted to see that the author connected the story with all the myths and legends about gods and heroes with such a contemporary story about apocalypse caused by scientific experiment.
The beginning of the book was really confusing for me. The author has really stark style of writing and a lot of time I was trapped in a dilemma if something really happened in the book or it was a bizarre metaphor which I can't get at all.
The action it the book is really dynamic. The main character is travelling constantly and on her way she meets a lot of new people. Everyone of them is special in his on way and give the story a sparkle. Something I see for a first time in a book was the LGBT topic. The main character has her issues with her sexuality, but this problem pales on the background of the whole thing happening.
In conclusion, i would say that I am realy delighted by this book. The author gave this a little optimistic vibe to this sad story, which gives hope to the readers. The final of the book is complited but the author created a second book "The Island of Excess love", which I hope to have in my hands really soon, because I must read it!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com