Book: The Pact by Karina Halle


Типична история за много добри приятели, които цял живот имат чувства един към друг, но нито единия, нито другия иска да си ги признае. Мисля, че всички имаме по-един такъв приятел или поне ако не сте вие този, който е обекта на любовта им, то друг близък приятел. 
Линдън и Стеф са приятели от дълги години и рядко имат успех в любовта. Всичките им връзки са несериозни и кратки. Затова една вечер, леко подпийнали те решават да се споразумеят, че ако до навършване на 30 години и двамата са свободни, те ще сключат брак. 
През следващите няколко години, те продължават да излизат на срещи да имат връзки и да живеят живота си, но през всички тези години те не могат да спрат да мислят за това тяхно споразумение. Една целувка прави всичко още по-сложно. 
От тук насетне нещата стават прекалено пикантни и интересни, за да ви ги споделя сбито в това ревю. Мисля, че историята си заслужава и всеки сам да разбере какъв е финала. 
Историята е прекалено близка до всеки от нас. Може да се открием в ролята на Линдън и Стефани. Понякога дори сме, Джеймс, третото колело, което всеки е бил в даден период. Или кухият бивш Арън. 
Изключително много искам да благодаря на издателство СофтПрес за предоставената възможност да прочета романа. За мен е изключителна чест да работя с тях.
***
The typical story about two best friends who have feelings for each other their whole life, but they never admit that. I think we all have that one friend or at least we know one that loves one of their closest friends, 
Linden and Steph are friends for really long time and they both don't have a lot of luck when it comes to a relationships. All theirs relationships are frivolous and short term. So because of that one night when both of them have drunk too much they make agree to get marry if both of them are single when they turn 30. 
After that they both continue going on dates and have relationships and to live their lifes, but they both can't stop thinking about the pact they had made. One kiss make everything even difficult. 
From that moment the things get way too spicy and interesting to tell you a tersely version of the story. I think the story is worth it and everyone should read the final themself. 
The story is really close to everyone of us. We can find ourselves in Lindan and Stephani or you can feel like James, the third wheel, who we all were in some period of time. Or be the silly ex Arran. 
I am really thankful to SoftPress which provid me with the chance to read the novel. For me is honor to work with them.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com