Book: Seven year of sin by Sylvia Day


Винаги съм гледала презрително на еротичните романи. Мислех, че са доста повърхностни и няма какво да ти дадат. Но скоро ми се отдаде шанса да прочета първата си книга от този жанр и мога да кажа, че мнението ми леко се промени.
Силвия Дей разказва за млада вдовица, която прекарва няколко месеца с похотлив мъж, който е влюбен в нея от както преди 7 години тя е станала свидетел на една интимна сцена. Мисля, че това ви е достатъчно да си направите изводи какво следва. Много еротични моменти, прелъстяване, романтика и много откровеност. Е, прави сте, но това е само част от сюжета на тази история.
Книгата обръща внимание на един много сериозен проблем, а именно домашното насилие. Читателите стават свидетели на вътрешните и външните страдания на една крехка жена, а в края на романа и нейното избавление. Мога да заявя, че финала беше доста драматичен и ме остави без дъх.
Относно героите, мисля, че Джес и Алистър са повече от перфекнти един за друг. Нейната сдържаност и здрав разум контрастират с неговата похотливост и нехайство. А Майкъл е моят любимец. Той е просто прекрасен. Страстта и желанието, е които прави всичко и нестихващата му любов и загриженост към Хестър ме карат да го обичам още повече. Всяка жена се нуждае от един Майкъл до себе си.
За финал, бих препоръчала романа на всеки неопитен в този жанр. Книгата е леко и увлекателно четиво, което би допаднало дори на хора, които отричат еротичните романи.

Огромни благодарности на Софтпрес за предоставената ми възможност да притежавам и прочета тази книга.

***

I always looked contemptuously on erotic novels. I thought that they are shallow and can not offered me anything. But recently I had the chance to read my first erotic novel and I would say that my opinion has changed a little bit.
Sylvia Day tells us a story about a young widow who spends a few months on a ship with a lustful man who has fallen in love with her from the moment when she witnessed an intimate scene seven years ago.I think this is enough for you to make conclusion what follow.A lot of erotic moments, seduction, romance and a lot of revelations. And yes, you are right but this is only a part of this story line.
The book pay attention to a serious problem - domestic violence. The reader become a part of the inside and also outside ills of a fragile female and in the end of the novel her release. I would say that the final of the book was really dramatic and left me breathless.
When it comes to characters, I think that Jessica and Alistair are more than perfect together. Her temper and sanity and in contrast with his lasciviousness and negligence. And Michal is my favourite.He is just wonderful. The passion with which he does everything and his unabated love for Hester make me love him even more. Every woman need a man like Machael in her life.
Finally, I would recommend this novel to every unexperianced reader in this ganer. The book is really light and interesting read, which would even appeals to readers who denied erotic books.

Huge thanks to Softpress for giving me the opportunity to have and read this book.

1 коментар:

  1. Предстои ми да прочета книгата през следващата седмица и ревюто ти ме развълнува! Прекрасно е както винаги! Браво! <3

    ОтговорИзтриване

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com