Book: Die Magische Gondel by Eva Voller
Може малко да се учудите от заглавието, тъй като е на немски, но реших да запазя оригиналното заглавие. Книгата е писана от германка с доста развито въображение. Мога да кажа, че това е първата книга писана от немски автор, която чета и съм изключително впечатлена. 
Друго нещо, което ме грабна и то още веднага е корицата. Мисля, че всички ще се съгласите с мен, че тази корица заслужава награда. Девойката на нея е прекрасна и създава едно ренесансово чувство, което те пренася във времето, както прави книгата. 
Нека кажа, че в началото бях леко разочарована, тъй като сюжета на книгата малко ми напомняше на този на "Революция" на Дженифър Донъли, но се оказа, че двете книги имат съвсем различно послание. 
Основата на историята е около пътуването във времето (както сами сте се досетили). Главната героиня, Ана, смята, че е станала грешка, когато е попаднала в XV век в древна Венеция. Но се оказва, че нейното попадане хич не е случайно. Тя играе важна роля в развитието на събитията, които могат да доведат до разрушаване на настоящето и света, в който живеем.
Авторката е ненадмината в описанията. Буквално се пренесох в ренесансовата епоха. Тя е изпипала всичко до най-малкият детайл. Всяка една подробност от ежедневието на един венецианец е пренесена в романа.
Книгата е пълна с исторически събития и факти, които придават автентичност на историята. Освен историческият аспект в това уж изглеждащо леко четиво, може да открием и политически аспект на събитията. 
Трябва да предупредя, че книгата е пълна с plot twists. Както всички върви нормално и смяташ, че нещата ще се оправят, някой от някъде проваля всички. Определено тази книга, не може да те остави да спиш спокойно.
Ще завърша с това, че книгата е част от трилогия. Но бих казала, че първата част от поредицата има много завършен вид и би минала за самостоятелно издание. Останалите книги от поредицата все още не са преведени, но съм сигурна, че скоро ще бъдат. Издателство Ибис със сигурност ще сподели това на фейсбук страницата си. Така че, бих посъветвала всеки да даде шанс на тази книжка и да я прочете. Не би съжалявал. 

***


You can find it strange that the title is in German, but I decided to keep the original title of the book.The book is written by a German woman, who is really imaginative. I would say that this is the first book that I've read written by a German author and I am really impressed.
Another thing that really impressed me is the cover. I think we all would agree that this book cover deserve an award. The girl on it is so beautiful and make you feel that you are in the Renaissance, the book itself do the same.
Let me say that in the beginning I was a little bit disappoited, because the plot reminds me of "Revolution" by Jennifer Donnelly. But it turned out that the two books have totally different message.
The story is based on time travelling (how you already know). The main character, Ana, thinks that she being in XV age in ancient Venetia should be a mistake. But it turns out that she hasn't been there by chance. She takes important part in events, which could destroy the present and the world we live in.
The author is unbeatable with the dеscriptions. I literally was in the Renaissance era. She has elaborated every detail. Every little thing about a day in ancient Venetia is in the book.
The book if full of historical events and facts, which make the story even more authentic. In addition to the historical aspect this little book has a political side too.
I should warn you that this book is full of plot twists.In one moment everything is alright and you think that the things are getting better, but then someone came and ruin everything. Definitely this book won't let you sleep.
I will end this post with this that the book is part of trilogy. But I would say that the first book has really complete look and can be a standalone. The other books in the series aren't translated into Bulgarian yet, but soon they will be. Publishing house Ibis won't miss the chance to announce this on their facebook page. So I would suggest this book to everyone. You wouldn't regret it.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com