33 things that make me happy

Вдъхновена от това видео реших да споделя, кои са нещата, които ме правят щастлива. Предизвиквам всеки от вас, да се огледа около себе си и да намери поне 3 неща, които го правят щастлив. Животът е най-хубавото нещо, което имаме. Изживейте го щастливо.

1.Горещият чай
2.Топлите прегръдки
3.Слънчевите следобедите 
4.Хубавите книги
5.Безсънните нощи прекарани в разговори с любимият човек
6.Старите приятели
7.Новите места
8.Дългите пътувания
9.Красите цветя
10.Самотните разходки
11.Сините очи
12.Изгревите и залезите
Kiten
13.Звездните нощи 
14.Свежите плодове
15.Хубавата музика 
16.Малките кученца
17.Да си си вкъщи
18.Да шофираш, без да знаеш къде точно отиваш
19.Малките жестове
20.Думите "Обичам те!" 
21.Меките шалове
22.Съобщенията за добро утро и за лека нощ
23.Красивите чаши 
24.Обажданията в 3 сутринта само за да чуят как си
25.Пощенските картички
26.Мирисът на прясно окосена трева
27.Белият сняг
28.Вкусният сладолед
29.Горчивото кафе
30.Кожата с какаов тен
31.Пингвините
32.Девствените плажове
33.Влюбените погледи

***Veliko Tyrnovo
Inspired by this video I decided to share with you, the things that make me happy. I dare you to look around and find at least 3 things that make you happy. Life is the best thing we have. Live it happily.

1.Hot tea
2.Warm hugs
3.Sunny afternoons
4.Good books
5.Sleepless nights talking with the one you love
6.Old friends
Marmaris
7.New places
8.Long trips
9.Beautiful flowers
10.Lonely walks
11.Blue eyes
12.Sunrises and sunsets
13.Star nights
14.Fresh fruits
15.Nice music
16.Puppies
17.Being home
18.Driving without knowing where are you going
19.The little things
20.The words "I love you!"
21.Soft scarves
22.Beautiful mugs
23.Messages for good morning and good night
24.The calls at 3a.m. just to hear how are you
25.Postcards
26.The smell of freshly cut grass
27.Whitе snow
28.Delicious icecream
29.Bitter coffee
30.Skin with cocoa tan
31.Penguins
32.Pristine beaches
33.Love looks

2 коментара:

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com