Book: I am the messenger by Markus Zusak


Официално мога да заявя, че това е новата ми любима книга. Тотално разби представите ми. Накараме да спра да мисля за себе си за секунда и да се огледам и да видя, че живота ми е прекрасен и трябва да спра да се оплаквам и да направя нещо за някой друг. 
Историята се върти около Ед, който е таксиметров шофьор и пълен неудачни. Но един ден получава карта в пощенската си кутия, върху което има инструкции. И така Ед се впуска в куп задачи, опитвайки се да помогне на другите, когато той самият има голяма нужда от помощ.
Това е основното послание на книгата. Карате да оцениш живота си и да не пропиляваш времето си. И не са ти нужни тесте карти, за да започнеш да помагаш на хората и да правиш нещо с живота си.
В сравнение с друг роман на Зюсак, който съм чела - "Крадецът на книги", тази книга е доста по-различна. Авторът все още се придържа към стила си, който може да се познае по кратките, без глаголни изречения и странното чувство за хумор.
Това, което ми хареса много в книгата и определено не срещам във всяка книга е това, че освен развитие на главният герой, авторът е дал такова и на второстепенните герои. Читателя опознава не само Ед, но всички около него.
Принципно, не съм човек, който си вади цитати от книги, но този много ми допадна и исках да го споделя с вас:
"Защо аз?", попитах Бог. Той не каза нищо. Смея се и звездите ме гледат. Хубаво е да си жив.
И като за финал, нека обърна малко внимание на оформлението на книгата. Подходено е с изключителна оригиналност. Книгата има пет части - кари, спатии, пики, купи и жокери, и всяка част има точно 13 глави. Мисля, че сами се досещате какви са те.  

***

Officially this is my new favourite book. It totally blew my mind.It made me stop thinking about myself for a second and look around me and realized that my life is wonderful and I should stop complaining and do something for someone else.
The story is about Ed, who is a taxi driver and a complete failure. But one day Ed got a playing card in his postbox, on which were written instructions. And from that moment Ed start doing a bunch of tasks, trying to help others, when he is the one who need the help.
In comparison with other Zusak's book that I've read - "The book thief" this is a little bit different. The author is still sticks to his style of writing, which can be recognized by the short sentences without a verb and his strange sense of humor.
The thing that I really like about this book and something that I can't find in many book, is that I feel close with the side characters as much as I feel with the main. The reader get to know not only Ed, but everyone around him.
Generally, I'm not the type of person who write down quotes from books, but this one I really like I just wanted to share it with you:
"Why me?", I asked God. God says nothing. I laugh and the stars watch. It's good to be alive.
And for the final, let's pay some attention to the structure of the book. It's approach with extreme originality. The book has five parts - diamonds, stale, spades, hearts and joker and every part has 13 chapters. I think you already know what are they.

1 коментар:

  1. Прекрасно ревю! Много се радвам, че книгата ти е харесала! Зюсак определено е един от любимите ми автори и както неведнъж съм казвала - и речник да напише тоя човек, пак ще го прочета. :D

    ОтговорИзтриване

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com