Book: Seven letters form Paris by Samantha VerantПървото нещо, което ми грабна в тази книга определено е корицата, която е изключително нежна и вдъхновяваща. Просто се влюбих от пръв поглед. За втори път се влюбих в тази книга, когато разбрах, че е по действителен случай. 
Сладката история на отчаяната американка, която не вижда смисъл в брака си и се развежда със съпруга си, но намира утеха в обятията на френската си любов от преди двадесет години. Историята ми се струваше прекалено нереална, как така, точно когато се развежда със съпруга си, красивият французин, Жан-Люк, се намира в същото положение. Колкото и да е странно, това е пълната истина и определено съдбата има пръст в живота на тези двамата.
Да се свърже с Жан-Люк, Саманта създава блог, който е споменат в книгата. От любопитство реших да проверя и открих блога на писателката. В него има куп интересни факти за живота и с Жан-Люк, за премеждията, през които е преминала, както и спомени и снимки от първата им среща. Можете да разгледате блога и тук.
Самата история е много сладко написана, с много  самоирония и американско чувство за хумор и от време на време някоя френска фраза, която добавя красота и звучност на историята. Към всичко това, мога да добавя, че Веран успяла да опише повече от перфектно културата и историята на Франция. На моменти книгата има вид на пътепис.
Единственият ми проблем с книгата беше, че Жан-Люк е представен прекалено перфектен. Хубавото чувство на любов е носело авторката, когато е пишела романа. Но определено на моменти френският красавец ми идваше прекалено идеален.
Изключително сладка любовна история, която те кара да повярваш, че има чудеса и, че всеки намира любовта и щастието в определен момент.

***

The first thing that grab my attention was the book cover, it's really gentle and inspiring. Love from the first sight. I felt in love for second time  with this book when I saw that it was based on true story.
The sweet story of a disappointed american woman, who doesn't see point in her marriage and get divorce with her husband, but she find comfort in the arms of her french love , which she haven't seen for twenty years. The story was way to unreal to me, how is it possible, when she got divorce with her husband, her french prince, Jean - Luc, was in the same position like her. No matter how strange it sounds, this is the true. Definitely, fate intervene the lives of these two.
To get in touch with Jean-Luc, Samantha created a blog, which is mentioned in the book. I was curious and decided to check that blog and I found the author's blog. There is a bunch of interesting things about here life with  Jean-Luc, the mishaps they've been through , and also memories and photos from their first meeting. You can find the author's blog here .
The actual story is really sweet written, with a lot of irony and american sense of humor and from time to time there are some french words, which add beauty and sonority to the story. To all that  can add that Verant has captured the French culture and history. There are moment when the book is like itinerary.
The only problem I had with this book, was that Jean-Luc was way too perfect. The amazing sense of love was preoccupies the author, while she was writing the book. But definitely there was times when her French prince was way to perfect for me.
Really sweet love story, which make you believe that there are wonders and everyone will find his love and happiness in the right time.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com