Postcrossing - Part 1

Обичате ли да пътувате? Кого залъгвам с тези риторични въпроси, всичко обожават да пътуват и да посещават нови места, да се срещат с нови хора и да опознаят света, малко по-малко. Но на всички ни е известно, че е трудно да обикаляш света постоянно, но света може да дойде при теб.
Това лято благодарение на Теомира, открих Postcrossing. Това е сайт, в който можеш да се регистрираш напълно безплатно. Неговата цел е хора от цял свят да си разменят пощенски картички на случаен принцип. Всеки член на сайта тегли на случаен принцип друг член на сайта и му изпраща картичка, а трети член на сайта тегли вашето име и адрес и изпраща на вас. Всяка такава размяна има собствен код за регистрация, с който получателя регистрира картичката в системата на сайта и така подателя ще знае дали картичката е пристигнала и колко време е пътувала. 
Това е малка част от моята колекция. Надявам се тя да става все по-голяма с времето. Ако някой се регистрира или иска да знае повече за сайта винаги може да се обърне към мен в някоя от социалните мрежи. 

***


Do you like to travel? Who I'm lying with this rhetorical question, everyone adores to travel, see new places, meet new people and to discover the world a little bit. But we all know that it's hard to travel the world, but the world can come to you.
Thanks to Teomira this summer I discover Postcrossing. This is a website, where you can make a registration for free. The aim of the website is to help people around the world to exchange postcards. A random member of the site picks up your name and address and sends you a postcard and then you pick up another member of the site and send them a postcard. Every swаp has a special code and when a postcard arrives it should be registered in the website with this code. This was the person who has sent the postcard will know that I had arrived and how long it have been travelling.

This is little part of my collection and I'm hoping it to become bigger. If someone makes a registration and want to know more about the site, you could always ask me on my social media accounts.Няма коментари:

Публикуване на коментар

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com