Book: Успешна седмица на Антон Копринаров


Отдавна не бях посещавала книжарница, но след бързата обиколка наскоро веднага няколко заглавия ми останаха в съзнанието. Едното беше това на Антон Копринаров. Много съм благодарна на издателство "Изток Запад", че се съгласи да работи с мен и ми предостави копие от тази прекрасна книга, която смятам, че всеки трябва притежава.
Това не е книга като всички останали, която да седнеш и да прочетеш. Това е книга пълна с пословици, поговорки, мъдрости, изказвания на известни личности, а също и доста забавни случки. 
Тази книга е идеално четиво за сутрешното ви кафе. Авторът (който е българин и книгата в оригинал е на български) събира всички тези позитивни мисли за своята дъщеря и създава тази книга, за да може да и каже по един специален начин успешна седмица всеки понеделник.
В продължение на няколко седмици започвах всяка сутрин с чаша зелен чай и тази книга. И определено денят ми протичаше много по-добре, когато утрото ми беше озарено с малко хумор и мъдрост. А ето и някои от любимите ми сентенции от книгата:
Не всичко, което може да се измери, има значение и не всичко, което има значение, може да се измери.
Алберт Айнщайн
Целта на целувката
Целувката замества думите там, където те са излишни.
Слушай всекиго, говори с малцина. 
Уилям Шекспир
Ако обичаш сина си, прати го да пътешества. 
японска
Въображението е по-важно от знанията. 
Алберт Айнщайн
Да черпим от живота мечти, да даваме на мечтите живот. 
Мария Кюри

***

I marked all my favourite quotes
It's been a while since I've been in bookstore, but after the last quick tour I did some titles stuck in my head. One of them was this one by Anton Koprinarov. I'm really thankful to "Iztok Zapad" publishing house, who agreed to work with me and provided me with a copy of this wonderful book, which I think everyone should have.
This book is like no other, which you sit and just read. This book is filled with proverbs, sayings, wisdom, celebrities sayings and some really funny stories.
This book is perfect for your morning coffee. The author (which is Bulgarian, and the original book is in Bulgarian) collected all this positive thoughts for his daughter and created this book to could say good week to her every Monday in a special way.
For a few weeks I started my morning with a cup of green tea and this book. And definatly my days went better when they beggan with some humor and wisdom. And here are some of my favourite quotes from the book:
Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. 
Albert Einstein
The aim of a kiss 
Kiss replace words where they are not needed.
Listen to many, speake to a few. 
William Shakespeare
If you love your son, send him to travel. 
Japanese
Imagination is more important than knowledge. 
Albert Einstein
Take dreams from your life, and give life to your dreams.*
Marie Curie
* I couldn't find the exact quote so I freely translated it.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com